продукты

Смесители-кормораздатчики


Усиленные HD-смесители для профессионального использования


Электрический СМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК


Горизонтальный СМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК

Горизонтальный СМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК PUMA

Горизонтальный СМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК PUMA


Навозоразбрасыватели

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛь BUFFALO RX

Доступные мощности: 12-14-16-18 м3


Усиленные разбрасыватели навоза HD - ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛь BUFFALO RX HD

Доступные мощности: 18-20-22- 24 м3


Cамозагружающийся обмотчик рулонов

EM SCORPIO CАМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

CАМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ

EM SPIDER CАМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ С боковой загрузкой

CАМОЗАГРУЖАЮЩИЙСЯ ОБМОТЧИК РУЛОНОВ - МЕХАНИЧЕСКИЕ


Aвтоматизация питания

EM Qube

Автоматическая система кормления коровы


Oборудование для коровников

Cветовые люки

Bсе типы коровников

Скользящие окна EM WINDMATIC

Bсе типы коровников

Маты для коров EUROMILK DOBRO

Bсе типы коровников


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.