История фирмы

piecki-czarno.jpg

Euromilk siedziba

firma

Historia 5

em qube

ПОЗНАЙТЕ НАШY ИСТОРИЮ

1981

Tadeusz Szepietowski начинает сервисную деятельность холодильного оборудования

1996

Tadeusz Szepietowski устанавливает предпринимательскую деятельность «Электромеханика Tadeusz Szepietowski для охлаждения»

1998

Изменение названия компании на «P.H.U. GAMA Tadeusz Szepietowski "и расширение предложения с доильным оборудованием

2007

Начало производства доильного оборудования под собственным брендом EUROMILK

2011

Производство и премьера первого кормосмесительa EUROMILK RINO FX 800

2013

Смена штаб-квартиры компании и начало производства на новом заводе на ул. Пшемыслова 5. Введение в производство разбрасывателей навоза EM BUFFALO и самозагружающихся обмоток EM SCORPIO

2015

Изменение названия компании с "P.H.U. GAMA Szepietowscy sp.j." на "GAMA Group Szepietowscy sp.j.

2013-2018

Сильная специализация в области технологий питания: расширение предложения запасных вагонов-смесителей EM RINO, конструкций роботов для кормления коровы: EM Feedex, EM TMRobot

2019

Начало новой эры в автоматизации питания животных - премьера EM Qube

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.