Elektryczne szczotki dla bydła EM SPA

Aktywne szczotki dla bydła EM Spa oferowane przez EUROMILK zostały zaprojektowane w celu poprawy zdrowia, komfortu i dobrostanu krów, co przedkłada się na zwiększenie wydajności stada. Czochradło zostało wyposażone w aktywny sensor dzięki czemu działa jedynie w momencie kontaktu z krową, obraca się z prędkością przyjazną dla zwierzęcia, wychyla we wszystkich kierunkach oraz szczotkuje we wszystkich płaszczyznach. Kiedy krowa odchodzi szczotka automatycznie wyłącza się. Konstrukcja czochradła jest niezwykle mocna i wytrzymała, co zapewnia płynne ruchy urządzenia oraz gwarantuje bezpieczeństwo krowom. Elektryczne szczotki dla bydła są niezwykle łatwe w czyszczeniu.


Zalety szczotek dla bydła: 

  • Więcej mleka, lepsze zdrowie krów 
  • Poprawa higieny i komfortu krów 
  • Wychyla się we wszystkich kierunkach 
  • Utrzymuje krowy spokojne i czyste 
  • Zapewnia bezpieczeństwo i komfort 
  • Łatwe do utrzymania w czystości 
  • Oszczędność energii – włącza się w momencie kontaktu z krową

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.