Wóz paszowy RINO z zaścielarką EM QUBIC

Wóz paszowy wyposazony w zaścielarkę EM QUBIC zwiększa produktywność oraz efektywność maszyny, łącząc w sobie funkcje mieszania, dystrybucji paszy oraz zaścielania legowisk. W modelach zaścielarek EM Qubic1000 regulacja wyrzutu odbywa się prostopadle do wozu paszowego lub w obrębie 220°. Regulacja odległości oraz miejsca zaścielania materiału odbywa się z kabiny ciągnika, a maksymalny zakres wyrzutu wynosi 20 m. Na bezpieczeństwo pracy inwentarza oraz operatora wpływa solidna i trwała konstrukcja.

Zapotrzebowanie mocy: od 50 KM. 

Napęd WOM: MAX 540 obr/min

Dane techniczne
FX SLIM FX BASIC FX FX HD FXL FXS FXXS FXX FXX HD
Zaścielarka PRZÓD - - + + - - + + +
Film produktowy

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.