Wóz paszowy EM Individual

 Naszą misją jest zaprojektowanie i wyprodukowanie wozu paszowego, który sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozszerzyć potencjał ludzki i maksymalnie wykorzystać zdolności naszych ekspertów w dziedzinie produktowego design. Robimy to, tworząc przełomowe innowacje i czyniąc nasze produkty najbardziej optymalnym narzędziem do pracy.  

Oprócz standardowych wozów paszowych oferujemy naszym Klientom możliwość wyboru i stworzenia własnej, szytej na miarę maszyny, która w idealny sposób dopasuje się do obory i korytarza paszowego. To od naszego Klienta zależy umiejscowienie okien wyładowczych, wysokość maszyny czy dobór odpowiedniego ogumienia- jesteśmy gotowi sprostać każdemu wyzwaniu pod względem dostosowania maszyny do personalnych potrzeb.


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.