Pionowe wozy paszowe

Wozy paszowe poziome,
wozy paszowe pionowe,
rozrzutniki obornika
i inne.

Zostaw swój kontakt lub zadzwoń
aby otrzymać ofertę i dowiedzieć się więcej.Zadzwoń lub wypełnij formularz:

Pionowe wozy paszowe

Wóz paszowy RINO FX SLIM

Pojemności: od 5 do 7 m3

Wóz paszowy RINO FX

Pojemności: od 7 do 10 m3

Wóz paszowy RINO FXS HD

Pojemności: od 7 do 12 m3

Wóz paszowy RINO FXL HD

Pojemności: od 7 do 12 m3

Wóz paszowy RINO FX HD

Pojemności: od 7 do 12 m3

Wóz paszowy RINO FXX

Pojemności: od 14 do 18 m3

Wóz paszowy RINO FXXS HD

Pojemności: od 12 do 14 m3

Wóz paszowy RINO FXXL HD

Pojemności: od 12 do 14 m3

Wóz paszowy RINO FXX HD

Pojemności: od 16 do 20 m3


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.