Maszyny rolnicze

Wozy paszowe poziome,
wozy paszowe pionowe,
rozrzutniki obornika
i inne.

Zostaw swój kontakt lub zadzwoń
aby otrzymać ofertę i dowiedzieć się więcej.Zadzwoń lub wypełnij formularz:

Pionowe wozy paszowe

Wóz paszowy RINO FX SLIM

Pojemności: 5-6-7 m3

Wóz paszowy RINO FX

Pojemności: 7-8-9-10 m3

Wóz paszowy RINO FXXS

Pojemności: 12-14 m3

Wóz paszowy RINO FXXL

Pojemności: 12-14 m3

Wóz paszowy RINO FXX

Pojemności:16-18-20 m3


Pionowe wozy paszowe HD wzmocnione - dla profesjonalistów

Wóz paszowy RINO FXS HD

Pojemności: 7-8-9-10-12 m3

Wóz paszowy RINO FXL HD

Pojemności: 7-8-9-10-12 m3

Wóz paszowy RINO FX HD

Pojemności: 7-8-9-10-12 m3

Wóz paszowy RINO FX HD+

Pojemność: 10-11-12-13-14 m3

Wóz paszowy RINO FXX HD

Pojemności: 20-22-24 m3

Wóz paszowy RINO FXX HD+

Pojemności 26-28-30-32 m3

Wóz paszowy Rino F3X HD+

Pojemności: 36-40-44 m3


Elektryczne wozy paszowe

Wóz paszowy RINO FX HYBRID

Elektryczny mobilny wóz paszowy

Wóz paszowy RINO FX ELECTRO

Elektryczny stacjonarny wóz paszowy


Poziome wozy paszowe

Poziomy wóz paszowy PUMA

Wóz paszowy poziomy


Rozrzutniki

Rozrzutnik obornika BUFFALO RX

Dostępne pojemności: 12-14-16-18 m3


Rozrzutniki obornika HD WZMOCNIONE - DLA PROFESJONALISTÓW

Rozrzutnik obornika BUFFALO RX HD

Dostępne pojemności: 18-20-22- 24 m3


Owijarki do bel


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.