TMRobot

EUROMILK jako dostawca specjalistycznych rozwiązań dla gospodarstw, ukierunkowanych na wydajną produkcję mleka oferuje nowoczesny i zaawansowany system automatycznego żywienia TMR.


TMRobot - stacjonarny wóz paszowy + wózek dystrybucyjny

System żywienia EUROMILK TMRobot zawiera wóz paszowy napędzany silnikiem elektrycznym oraz wózek dystrybucyjny poruszający się po oborze na szynach. Załadunek wozu odbywa się za pomocą ciągnika z adowaczem czołowym lub ładowarką teleskopową. Maszyna włącza się automatycznie. Po wymieszaniu TMR-u jest on transportowany do wózka dystrybucyjnego poprzez przenośnik łańcuchowy. Proces dystrybucji paszy odbywa się 24h na dobę. Jest ona mieszana w stacjonarnym wozie paszowym za pomocą silników elektrycznych. 

Robot może być dodatkowo wyposażony w dozowanie pasz sypkich EM Feedex, które jest instalowane z przodu wózka dystrybucyjnego. 

TMRobot może być wyposażony w wóz paszowy jednoślimakowy lub dwuślimakowy o dowolnej pojemności. Urządzenie dba o to, aby pasza w nim przyrządzona trafiała na stół paszowy w odpowiednich ilościach, zachowując przy tym swoją świeżość.

W tym układzie zwierzęta dostają całkowicie niezbędną ilość paszy, dzięki temu jej zmarnowanie jest dużo mniejsze. Opcjonalnie Robota można wyposażyć w podgarnianie paszy co dodatkowo podnosi jego funkcjonalność.

TMRobota można zastosować zarówno w oborach wolnostanowiskowych jak i uwięziowych.


Wózek dystrybucyjny EUROMILK TMRobot

Wózek EUROMILK TMRobot napędzany jest za pomocą akumulatorów i porusza się po budynku na szynie. Dzięki takiemu rozwiązaniu Robot pobiera minimalną ilość energii elektrycznej i może pracować nawet w przypadku przerw w dostawie prądu.

Wyposażony jest w system wagowy, dzięki temu w oborach wolnostanowiskowych paszę możemy dystrybuować z zadaną wartością kg/m, natomiast w oborach uwięziowych dokładnie możemy zadawać ustaloną ilość paszy na 1 stanowisko.

Pasza rozdawana jest za pomocą przenośnika taśmowego PCV, który gwarantuje idealną dystrybucję TMR oraz jego napowietrzeni

Zalety:

 • Niewielkie rozmiary wózka dystrybucyjnego pozwalają na zainstalowanie systemu w oborach nie posiadających korytarza przejazdowego
 • Możliwość podziału na grupy żywieniowe
 • Najprostsza konfiguracja TMRobot zawiera tylko stacjonarny wóz paszowy z wózkiem dystrybucyjnym
 • Dzięki regularnemu zadawaniu paszy jest ona świeża, co zwiększa wydajność mleczną krów oraz polepsza dobrostan zwierząt
 • Szybki zwrot inwestycji
 • Modułowa konstrukcja umożliwia zastosowanie w oborach uwięziowych jak i wolnostanowiskowych
 • System zarządzania żywieniem poprzez panel sterowniczy
 • TMRobot zmniejsza emisję CO2 do atmosfery poprzez elektryczny napęd
 • Zmniejsza koszty przygotowania paszy dla zwierząt
 • Zmniejsza udział żywienia zwierząt w całkowitych kosztach produkcji mleka , gdzie żywienie to ponad 50% kosztów
 • Oszczędza czas rolników ( do około 2-4 godzin dziennie)

Film produktowy

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.