EM Qube

EUROMILK QUBE – PRZEŁOM W DZIEDZINIE AUTOMATYZACJI ŻYWIENIA ZWIERZĄT

 

EM QUBE to przełomowy system przeznaczony do automatycznego żywienia bydła mlecznego paszą TMR. Urządzenie zdecydowanie przewyższa swoją funkcjonalnością dotychczasowe projekty. Jest to pierwszy taki produkt na rynku światowym.

 

Precyzyjne żywienie uwzględniające potrzeby różnych grup żywieniowej to przyszłość rolnictwa która może zostać osiągnięta dzięki innowacyjnemu robotowi EM QUBE.

Częste zadawanie świeżo pobranej paszy zwiększa wydajność stada. Magazynowanie potrzebnych surowców do przygotowania paszy TMR w kuchni paszowej pozwala na zmniejszenie czasu zaangażowania Rolnika w proces przygotowania paszy. Kuchnię paszową EM QUBE wystarczy napełnić raz na kilka dni.

 

EM QUBE jest urządzeniem w pełni elektrycznym co pozwala na zaoszczędzenie kosztów pracy i dbanie o środowisko. W pełni zautomatyzowane urządzenie jest kontrolowane za pomocą komputera lub smartfona. Inteligentny system zarządzania robotem pozwala na podzielenie stada na wiele grup żywnościowych posiadających niezależne recepty żywieniowe oraz strategie wyjazdów. Robot sam ładuje, miesza i rozdaje pasze objętościowe jak i treściwe według ściśle ustalonej receptury.

 

Urządzenie składa się z trzech doskonale współpracujących podsystemów: samojezdnego wozu paszowego, wieży załadowczej i systemu zarządzania.

Wóz paszowy wyposażony jest w kosz o objętości około 2m3 z ślimakiem z napędem elektrycznym. Cięcie i mieszanie paszy odbywa się podczas pobierania jej z magazynów co pozwala na zoptymalizowanie czasu jej przygotowywania.

Wieża załadowcza wyposażona jest w frez pobierający paszę z każdego możliwego sposobu jej magazynowania: bele, kostki, pryzma. Ponadto ładuje akumulatory robota w momencie podłączenia do niej dzięki czemu nie ma potrzeby montażu stacji ładującej czy też dodatkowego czasu potrzebnego do naładowania robota. Ładowanie paszy i akumulatorów odbywa się jednocześnie!

System zarządzania robotem jest prosty i intuicyjny, a ponadto zawiera wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego zarządzania posiadanym stadem.

 

Kompaktowość urządzenia eliminuje potrzebę szerokich korytarzy lub wysokich przejazdów. W tradycyjnych systemach żywienia, zwierzęta odsuwają pokarm od siebie, co sprawia, że w pewnym momencie pożywienie jest poza ich zasięgiem. EM QUBE eliminuje ten problem dzięki ciągłemu podsuwaniu paszy na stole paszowym za każdym przejazdem dzięki idealnie wyprofilowanego podwoziu.

Nowy robot EUROMILK’a to również idealna propozycja dla gospodarstw powyżej 200 szt. krów - jedna wieża załadowcza może współpracować z dwoma robotami EM QUBE. To wyjątkowo prosta koncepcja: podczas gdy jedno urządzenie karmi zwierzęta, drugi robot pracuje z frezem załadowczym i przygotowuje pokarm. Po pewnym czasie następuje zmiana i opróżniony paszowóz podłącza się do modułu, a ten z przygotowanym pokarmem żywi zwierzęta.


 

Film produktowy

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.