Stacja paszowa EM FEEDOSE

Stacja paszowa EM Feedose pozwala na zastosowanie do 16 boksów paszowych. Sterowanie odbywa się za pomocą komputera, przy użyciu jednego oprogramowania.


Prosta instalacja


Boksy paszowe można zainstalować w dowolnym miejscu. Zwierzęta posiadają kolczyki, transpondery lub pedometry, które przekazują informacje do stacji bazowej.


Prosta obsługa


Za pomocą kilku kliknięć można zmienić konsumpcję paszy.


Koszty pod kontrolą


Strategie karmienia ustala się indywidualnie dla każdej krowy za pośrednictwem komputera. Zwierzę otrzyma dokładną porcję paszy w odpowiednim czasie.


Oszczędność


Pasze treściwe to około 20% kosztów produkcji mleka w przeciętnym gospodarstwie. Krowa dostaje precyzyjną dawkę pokarmu i zwiększa swoją wydajność mleczną przy równoczesnej oszczędności paszy.

Film produktowy

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.