Robot paszowy Feedex

Co to jest robot paszowy EUROMILK FEEDEX?

EUROMILK jako specjalista w żywieniu oferuje innowacyjne urządzenia przeznaczone do żywienia zwierząt.

Robot paszowy EUROMILK FEEDEX został stworzony do obór uwięziowych. Po zaprogramowaniu, automatycznie rozdaje krowom paszę treściwą 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, w regularnych odstępach czasu. FEEDEX porusza się po budynku rozdając zwierzętom ustalone przez hodowcę porcje pasz. Urządzenie posiada możliwość dystrybucji kilku rodzajów komponentów jednocześnie

w zależności od indywidualnych ustaleń każdego Klienta. Tuż po wykonanej pracy wraca do stacji bazowej, napełnia swoje zasobniki świeżą porcją oraz ładuje akumulatory. Każdorazowe ładowanie baterii nie jest konieczne. Robot pozbawiony dostępu do prądu ciągle pracuje, a zapasu energii wystarcza na ok. dwie doby.


Niewątpliwą zaletą robota paszowego EUROMILK FEEDEX jest możliwość montażu - zarówno w nowoczesnych jak i tradycyjnych budynkach inwentarskich. Nasi specjaliści opracowują indywidualne rozwiązania, aby sprostać wymaganiom takim jak wąskie korytarze paszowe czy też nieregularne kształty obory. Sposób montażu robota FEEDEX umożliwia przejazd wozu paszowego oraz wykonywanie wszelkich prac w gospodarstwie. Istnieje możliwość montażu szyn po których porusza się urządzenie we własnym zakresie. Obniża to koszt instalacji nie wpływając na funkcjonowanie robota.



Oszczędzaj czas, zwiększaj wydajność i zarabiaj pieniądze!

FEEDEX to robot paszowy, który pracuje za Ciebie i pozwala cieszyć się efektami karmienia krów koncentratami paszowymi bez Twojej ingerencji.

Według przeprowadzonych badań oraz ankiet z Klientami wynika, że zastosowanie robota paszowego znacznie wpływa na zwiększeniewydajności mlecznej krów. Dzięki wykorzystaniu urządzenia w gospodarstwie liczącym 40 sztuk możliwe jest zwiększenie produkcji mleka o około 550 kg, co rocznie przedkłada się na ok. 22000 kg mleka więcej. Niskie koszty związane z eksploatacją urządzenia oraz wzrost produkcji mleka gwarantują szybki zwrot inwestycji. Zastosowanie FEEDEX-a znacznie zwiększa dobrostan stada.

Nie masz czasu na dopilnowanie prawidłowego karmienia krów w okresie sezonu letniego z powodu prac polowych?

- FEEDEX zrobi to za Ciebie.

Utrzymanie planu karmienia zwierząt ustalonego przez specjalistę od żywienia jest dla Ciebie wyzwaniem?

- FEEDEX dopilnuje, aby każda krowa dostała ustaloną dawkę żywieniową, nieważne gdzie się znajdujesz.

Czy sądzisz, że dopilnowanie planu żywieniowego oraz regularne karmienie krów może spowodować ich większą wydajność?

- Zdecydowanie tak.

Robot paszowy to najefektywniejszy sposób karmienia krów koncentratami paszowymi w oborze uwięziowej. Samoczynnie porusza się po oborze, jedyne co do ciebie należy to:

 • Ustawienie dobowej, indywidualnej dawki paszowej dla krów.
 • Ustawienie ilości karmień i godzin startu.
 • Zadbanie o to, aby w silosach znajdowała się świeża pasza.

Tak ustawiony robot będzie wykonywał swoją pracę przez 24h na dobę. FEEDEX dobową dawkę paszową podzieli przez ilość karmień i rozda ją w równych porcjach dla każdej krowy. Przykładowo 6 kg dzielimy przez 6 karmień. FEEDEX rozda 6 razy dziennie po 1 kg paszy. Zmienisz ilość karmień na 10. Robot wyda paszę 10 razy po 0,6 kg.



Korzyści, wynikające z zastosowania robota paszowego EUROMILK FEEDEX:

 • Możliwość dystrybucji do 4 rodzajów pasz, witamin oraz preparatów płynnych
 • Lepsze wykorzystanie paszy
 • Urządzenie bezobsługowe - silosy należy zasypać raz na jakiś czas
 • Zwiększona mleczność krów poprzez regularne karmienie oraz ustalanie indywidualnych porcji
 • Większa zdrowotność zwierząt - regulacja cyklu karmienia (bardziej stabilne PH żwacza)
Oszczędność:
 • czasu - od 1 do 3 h dziennie - szczególnie ważne podczas wykonywania sezonowych prac polowych
 • paszy - nawet do 1 tony miesięcznie
 • paliwa przy jednoczesnym zastosowaniu wozu paszowego (krótszy czas mieszania pasz treściwych)


Źródła paszy

Robot paszowy EM FEEDEX automatycznie napełnia się świeżą porcją paszy czerpiąc ją za pomocą paszociągów spiralnych (średnica fi 55 mm lub fi 75 mm) bezpośrednio z zasobników EM, silosów lub mieszalnika pasz. Na końcach paszociągów znajdują się sensory monitorujące poziom paszy w każdej komorze urządzenia. Robot napełnia się w stacji bazowej, którą można umiejscowić w dowolnym miejscu w budynku. W tym miejscu następuje również ładowanie akumulatorów.

Zasobniki EM

Zasobniki EM dedykowane są w szczególności do pasz własnych. Istnieje możliwość wyposażenia ich w daszek, dzięki czemu mogą znajdować się na zewnątrz budynku. Dostępne w różnych pojemnościach oraz rozmiarach - zależnie od indywidualnych potrzeb użytkownika. Konstrukcja zasobników pozwala na łatwy załadunek za pomocą ładowarki lub ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy.

Silos

Popularne silosy paszowe. 

Mieszalnik pasz

Pobór paszy może odbywać się bezpośrednio z mieszalnika pasz sypkich. EUROMILK posiada w ofercie adaptację, którą można zamontować do nowego lub istniejącego mieszalnika. W skład zestawu wchodzi:

 • podwójna nakładka wylotu paszy
 • skrzynka sterownicza (dystrybucja paszy do robota lub na zewnątrz mieszalnika)



Feedex 400


Urządzenie z 400-litrowym pojemnikiem na pasze wystarcza dla ilości powyżej 60 sztuk. Przeznaczone jest dla większych gospodarstw.


Panel sterowniczy

Panel sterowniczy został całkowicie opracowany przez EUROMILK. Jesteśmy blisko Klienta dzięki temu funkcje urządzenia są
idealnie dopasowane do użytkownika.

Zalety:

 • Czytelny wyświetlacz z dużą ilością dostępnych funkcji
 • Możliwość ustawiania indywidualnych dawek paszowych dla każdej krowy
 • Od 1 do 20 karmień na dobę o wyznaczonych przez hodowcę godzinach
 • Wydawanie paszy według kalendarza, czyli według laktacji
 • Dwa razy krótszy czas wydawania paszy
 • Możliwość sterowania robotem w trybie manualnym (ręcznym)
 • Przycisk bezpieczeństwa
 • Ulepszony system wykrywania przeszkód - możliwość dowolnej regulacji
 • Prosty w obsłudze
 • Możliwość blokady klawiatury za pomocą kodu PIN
 • Menu w języku polskim
 • Historia wydawania paszy
 • Możliwość przełączenia elektryzatora na 3 tryby (auto, na stałe włączony,
 • wyłączony)
 • Montaż panelu w dowolnym miejscu na urządzeniu
System wykrywania błędów:
 • Informacja o ładowaniu akumulatorów lub ich rozładowaniu, braku ładowania
 • Wykrywanie przedmiotów w paszy
 • Uszkodzenia elementów ruchomych

Film produktowy

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.