RINO FXXS diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • RINO FXXS diet feeder

RINO FXXS is an innovative generation of diet mixers,  which thanks to its dimensions makes a perfect alternative to machines with a horizontal mixing system. Durable construction and innovative auger fitting makes this model unique and extremely robust. 

With the height of 2,30 m, capacity 12 m3 and total width of 2,15 m it is ideal for any type of building.  The length of no more than 6,4 m allows for comfortable maneuvering even in difficult conditions. 2-auger system of fodder preparing guarantees fast mixing and reduces the use of fuel. The machine is designed to work with tractors of small power demand, thanks to a special type of a gearbox.

Power demand: from 50 hp 

Standard equipment: 

 • Construction made of quality steel S355J2+N; side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • Height adjustable hitch
 • Overflow ring at 45° angle + ring on a chain
 • Two augers - 15 mm thick
 • Cutting knives
 • Two-speed gearbox with gear change extension (slow gear - 14 rot/min, fast gear - 26 rot/min)
 • Electronic weighing system DG400 with 3 reinforced load cells
 • One 1,0 m wide window (of choice)
 • PTO shaft
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection platform with an aluminium antislippery cover and folding steps
 • Mudguards
 • Oil container cover
 • Single axle tires R15,5-400/60


Technical data
FXXS 1200 FXXS 1400
Capacity [m3] 12 14
Height [m] 2,30 2,52
Width [m] 2,15 2,15
Length [m] 6,23 6,29
Weight [kg] 4954 5250
Number of augers 2 2
Number of cutting knives18 18 18
The height of unloading window from the ground [mm] 650 650
Frame clearance [mm] 410 410
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.