Rino FXXL HD diet feeder

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • Rino FXXL HD diet feeder

Rino FXXL HD has the ability to mix a wide range of ingredients. It's the perfect diet feeder for intensive, everyday use. This model can be adapted depending on the work configuration and type of breeding. A solution for every farm size. Extremely durable construction and innovative fastening of augers makes it an unrivaled and extremely durable device. An additional advantage is the built-in overflow ring at an angle of 45 °,  available as standard.

STANDARD EQUIPMENT:

- Made of quality steel S355J2+N; reinforced construction, side walls - 8 mm, bottom - 20 mm

- Hydraulic divider (not present with one unloading window) + manual control (lever + cable)

- Height adjustable hitch 

- Overflow ring at 45° angle + overflow ring on a chain

- Auger - 15 mm thick - 2 pcs

- Cutting knives 

- Fast planetary gearbox TYPE II + reduction gearbox (2 gears) with gear change extension (low gear- 17,8 rpm; high gear - 33,5 rpm at the PTO speed of 540 rpm), increases power demand by 30% (in relation to gearbox TYPE I)

- Electronic weighing system DG400 with 4 load cells

- One unloading window of choice 1,0 m wide (FXXL 1200 HD) and 1,2 m (FXXL 1400 HD)

- Window cover

- PTO shaft

- Manually adjustable support foot PREMIUM

- Inspection platform with anti-slip cover and folding steps

- Oil container cover

- Manually adjustable counter-knives

- Single axle tyres R15,5-400/60 


TECHNICAL DATA AND SPECIFICATION OF MODEL FXXL HD AVAILABLE TO DOWNLOAD IN THE 'CATALOGUES' TAB.

Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.