Rino FXXL diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • Rino FXXL diet feeder

Rino FXXL has the ability to mix a wide range of ingredients. It's the perfect diet feeder for intensive, everyday use. This model can be adapted depending on the work configuration and type of breeding. A solution for every farm size. Extremely durable construction and innovative fastening of augers makes it an unrivaled and extremely durable device. An additional advantage is the built-in overflow ring at an angle of 45 °,  available as standard.

Standard equipment:

 • Construction made of quality steel S355J2+N; side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • Height adjustable hitch
 • Overflow ring at 45° angle + ring on a chain
 • Two augers - 15 mm thick
 • Cutting knives
 • Two-speed gearbox with gear change extension
 • Electronic weighing system DG400 with 4 load cells
 • One 1,0 m wide window (of choice) in model FXXL 1200 and 1,2 m wide in FXXL 1400
 • PTO shaft
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection platform with an aluminium antislippery cover and folding steps
 • Oil container cover
 • Window cover
 • Single axle tires R15,5-400/60


Technical data
Technical data FXXL 1200 FXXL 1400
Capacity [m3] 12 14
Height [m] 2,47 2,47
Width [m] 2,15 2,30
Length [m] 6400 6900
Weight [kg] 5100 5375
Number of augers [pcs] 2 2
The amount of cutting knives [pcs] 18 14
The height of the window from the ground [mm] 865 865
Frame clearance [mm] 475 475
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.