RINO FXX HD diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • RINO FXX HD diet feeder

RINO FXX HD are robust diet feeders that combine durability and innovative technology. Dedicated to large farms and designed in such a way that it ensures failure-free operation even in the harshest conditions. The key advantages of FXX HD: reinforced frame construction, wide container and augers that guarantee efficient and quick mixing of any type of material. 

Ideal ratio of height to capacity with a low power demand are additional benefits.  

Construction of models HD allows you to use a variety of unloading solutions in the form of  PVC belt conveyors like.:

- transverse standard front and rear

- rear longitudinal with mechanical or hydraulic adjustment

- central-side 

Power demand:: from 70 hp 

Standard equipment: 

 • Reinforced construction made of quality steel S355J2+N; side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • Height adjustable hitch
 • Two augers - 20 mm thick
 • Cutting knives
 • Two-speed gearbox with gear change extension (slo gear - 14 rot/min, fast gear - 26 rot/min)
 • Electronic weighing system DG400 with 4 load cells
 • One 1,2 m wide window (of choice)
 • Window cover
 • PTO shaft
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection platform with an aluminium anti-slippery cover + folding steps
 • Overflow ring screwed-in to the tub
 • Oil container cover
 • Inspection slots at the front of the tub
 • Single axle tires R19,5-435/50 (MEGA)


Technical data
FXX 2000 HD FXX 2200 HD FXX 2400 HD
Capacity [m3] 20 22 24
Height [m] 2,71 2,85 3,06
Width [m] 2,55 2,55 2,55
Length [m] 7,00 7,10 7,20
Weight [kg] 7000 7200 7600
Number of augers 2 2 2
Number of cutting knives 18 18 18
The height of the unloading window to the ground [mm] 950 950 950
Frame clearance [mm] 530 530 530
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.