RINO FXX diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • RINO FXX diet feeder

RINO FXX  is a model designed for large farms focused on efficient production. It is a tested and solid construction, offering the most advanced technology, necessary for correct livestock feeding. Great choice of optional equipment and the possibility to match the chassis makes that model a popular customer choice. Ideal proportions of the tub width and height influence the ideal consistency of the prepared TMR. In FXX we used a gearbox for tractors with a medium power demand, at the same time shortening the mixing time. 


Power demand: from 50 hp; from 70 hp

 • Construction made of quality steel S355J2+N side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • Height adjustable hitch
 • Overflow ring welded to the tub
 • Two augers - 15 mm thick
 • Cutting knives
 • Two-speed gearbox with gear change extension (slow gear - 14 rot/min, fast gear - 26 rot/min)
 • Electronic weighing system DG400 with 4 load cells
 • One 1,2 m wide window (of choice)
 • PTO shaft
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection platform with an aluminium cover and folding steps
 • Oil container cover
 • Single axle tires R19,5-435/50 (MEGA)


Technical data
FXX 1600 FXX 1800 FXX 2000
Capacity [m3] 16 18 20
Height [m] 2,69 2,87 3,05
Width [m] 2,3 2,3 2,3
Length [m] 6,95 7,00 7,07
Weight [kg] 5650 5800 6000
Number of augers 2 2 2
Number of cutting knives 18 18 18
The height of the unloading window from the ground [mm] 950 950 950
Frame clearance [mm] 520 520 520
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.