RINO FXS diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • RINO FXS diet feeder

RINO FXS is the lowest 1-auger diet feeder on the market. Unique construction allows  to achieve very low measurements in respect to available capacities. It was possible thanks to using an innovative bottom construction where the gearbox is placed inside the tub. This solution creates an optimal angle of walls and at the same time it afects quality of fodder mixing. RINO FXS is ideal for any type of a building.

Power demand: from 40 hp. 

Standard equipment: 

 • Reinforced construction made of quality steel S355J2+N; side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • 15 mm thick auger
 • Hardened cutting knives additionally padded with wolfram carbide
 • Two-speed gearbox with gear change extension
 • Electronic weighing system DG400 with 4 load cells
 • One 1,2 m wide window (of choice)
 • Discharge chute (n case of choosing windows no 1 or 4)
 • PTO shaft
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection platform
 • Overflow ring welded to the tub
 • Height adjustable hitch
 • Oil container cover
 • Single axle tires R15,3-10/75

For more please download our catalogue at the bottom of the page.

Technical data
FXS 700 FXS 800 FXS 900 FXS 1000 FXS 1200
Capacity [m3]: 7 8 9 10 12
Height [m] 2,19/1,99 2,39/2,14 2,33 2,50/2,22 2,82/2,52
Width [m] 2,10/2,30 2,10/2,30 2,30 2,30/2,55 2,30/2,55
Length [m] 4,78 4,80 4,85 4,9 4,95
Weight [kg] 3525 3460 3580 3710 3960
Number of augers 1 1 1 1 1
Number of cutting blades 7 9 9 9 9
The height of unloading window from the ground [mm] 430 430 430 430 430
Frame clearance [mm] 219 219 219 219 219
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.