RINO FX SLIM diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • RINO FX SLIM diet feeder

RINO FX SLIM is an unique solution presenting possibility of using the machine in narrow corridors. Its small size is a great alternative for each farm with a limited building space. 

Our aim was to create a practical and failure-free diet feeder fulfilling the requirements of our customers. The components used, an attractive price and appropriate capacity are beneficial for small farms. It is not possible to equip the machine in a 2-speed gearbox, PVC conveyor belts.

Power demand: from 40 hp 

Standard equipment:: 

 • Construction made of quality steel S355J2+N, side walls - 6 mm, bottom -15 mm
 • Manual control from tractor sections
 • 15 mm thick auger
 • Cutting knives
 • One 0,9 m wide window with a discharge chute and window cover
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection ladder
 • Overflow ring welded to the tub
 • Height adjustable hitch
 • Single axle tires R15,3-10/75


Technical data
FX 500 SLIM FX 600 SLIM FX 700 SLIMS
Capacity [m3} 5 6 7
Height [m] 2,16 2,41 2,66
Width [m] 1,8 1,8 1,8
Length [m] 4,05 4,08 4,1
Weight [kg] 2700 2740 2780
Number of augers 1 1 1
Number of cutting knives 7 7 7
The height of unloading window from the bottom [mm] 500 500 500
Frame clearance [mm] 300 300 300
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.