RINO FX COMPACT diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • RINO FX COMPACT diet feeder

RINO FX COMPACT is a series of  diet feeders with basic equipment. It  guarantees comfort of use improving the efficiency of milk production. The innovative construction of the diet feeder allows for decreasing the production costs and at the same time it lets small and medium farms to operate a Premium machine.

Power demand: from 50 hp

Standard equipment: 

 • Construction of quality steel S355J2+n side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • 15 mm thick auger
 • Hardened cutting knives additionally padded with wolfram carbide
 • One 0,9 m wide window (of choice)
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection ladder
 • Overflow ring welded to the tub
 • Height adjustable hitch
 • Single axle tires R15,3-10/75

For more please see the attachment to download on the bottom of the page.

Technical data
FX 700 COMPACT FX 800 COMPACT FX 900 COMPACT FX 1000 COMPACT
Capacity [m3] 7 8 9 10
Height [m] 2,32 2,47 2,66 2,83
Width [m] 2,25 2,25 2,25 2,25
Weight [kg] 2780 2820 2860 2900
Length 4,65 4,7 7,75 4,8
Number of augers 1 1 1 1
Number of cutting knives 7 9 9 9
Height of unloading winodow from the ground [mm] 760 760 760 760
Frame clearance [mm] 340 340 340 340
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.