RINO diet feeder with EM QUBIC straw blower

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • RINO diet feeder with EM QUBIC straw blower

EM QUBIC straw blower may be installed at the front of a diet feeder. It increases the productivity and effectiveness of a chosen model, combining the function of mixing, fodder distribution and making beddings. 

In EM Qubic1000 models the regulation of spreading occurs perpendicularly to a diet feeder or in the area of 220°. Regulation of the spreading area size takes place from the tractor cabin, and the maximum range of spreading is 20 m. The solid and durable construction has an influence on the livestock safety.

Available only as mounted at the front of the diet feeder and in two models: EM Qubic 1000 and EM Qubic 1800 (adjustable blowing of 180 degrees)

Power demand: from 50 hp. 

PTO: MAX 540 rot/min

Technical data
FX SLIM FX COMPACT FX FX HD FXL FXS FXXS FXXL FXX FXX HD FXX HD+ F3X HD+
straw blower front - - - + - - - - + + + +
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.