EM RINO FX HD diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • EM RINO FX HD diet feeder

A series of diet feeders designed for small and medium farms. Thanks to a 2-speed gearbox it has a smaller power demand. The patented geometry of OptiCut vertical auger shortens the mixing time by 20%.

Power demand: from 40 hp

Standard equipment:

 • Construction made of quality steel S355J2+N; side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • 15 mm thick auger
 • Cutting knives
 • Two-speed gearbox with gear change extension (slow gear - 14 rot/min, fast gear - 26 rot/min)
 • Electronic weighing system DG400 with 4 load cells
 • One 1,2 m wide window (of choice)
 • Window cover
 • PTO shaft
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection platform with an aluminium antislippery cover and folding steps
 • Overflow ring welded to the tub
 • Height adjustable hitch
 • Oil container cover
 • Single axle tires 13.0/55-16 (340/55-16)Technical data
FX 700 HD FX 800 HD FX 900 HD FX 1000 HD FX 1200 HD
Capacity [m3]: 7 8 9 10 12
Height [m] 2,40 2,55 2,74 2,91/2,66 3,23/2,96
Width [m] 2,30 2,30 2,30 2,30/2,55 2,30/2,55
Length [m] 4,70 4,75 4,80 4,85 4,92
Weight [kg] 3525 3370 3480 3590 3810
Number of augers 1 1 1 1 1
Number of cutting blades 7 9 9 9 9
Height of the unloading window from the ground [mm] 840 840 840 840 840
Frame clearance [mm] 430 430 430 430 430
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.