Vertical mixer wagons

  • Home
  • /
  • Vertical mixer wagons

HORIZONTAL MIXER WAGONS
VERTICAL MIXER WAGONS
MANURE SPREADERS
AND LOTS MORE.

Fill out our contact form or call us
to get a price quote and find out moreVertical mixer wagons

RINO FX SLIM diet feeder

Capacity: from 5 to 7 m3

RINO FX diet feeder

Capacity: from 7 to 10 m3

RINO FXS HD diet feeder

Capacity: from 7 to 12 m3

RINO FXL HD diet feeder

Capacity: from 6 to 12 m3

EM RINO FX HD diet feeder

Capacity: from 7 to 12 m3

RINO FXX diet feeder

Capacity: from 14 to 18 m3

RINO FXXS HD diet feeder

Capacity: from 12 to 14 m3

Rino FXXL HD diet feeder

Capacity: from 12 to 14 m3

RINO FXX HD diet feeder

Capacity: from 16 to 20 m3

EM Individual diet feeder

Tailored to your needs


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.