RINO FX HD diet feeder

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • RINO FX HD diet feeder

RINO FX HD is an innovative and unconventional diet feeder created with medium farms in mind. HD models are characterised by a high efficiency of crushing and cutting material thanks to a reinforced construction of the wide bottom, container and mixing auger. At the same time, the machine has a lower height with a standard chassis and tires  R 15,3 -11,5/80. Wide discharge windows 1200 mm come in standard. A solution like that allows for a perfect distribution of TMR of dry texture.

Construction of  HD models allows you to use a variety of unloading solutions using PVC belt conveyors like .:

- transverse standard front and rear

- rear longitudinal with mechanical or hydraulic adjustment

- central-side

Standard equipment: 

 • Reinforced construction made of quality steel S355J2+N; side walls - 8 mm, bottom - 20 mm
 • Manual control - lever + cabel
 • Height adjustable hitch
 • 20 mm thick auger
 • Hardened cutting knives additionally padded with wolfram carbide
 • Two-speed gearbox with gear change extension
 • Electronic weighing system DG400 with 4 load cells
 • One 1,2 m wide window (of choice)
 • PTO shaft
 • Hydraulic divider (not available with one window)
 • Manually adjustable support foot
 • Inspection platform
 • Overflow ring screwed-in to the tub
 • Oil container cover
 • Rear bumper
 • Inspection slots at the front of the tub
 • Single axle tires R15,3-11,5/80

For more please check the catalogue to download on the bottom of the page.

Technical data
FX 1000 HD FX 1100 HD FX 1200 HD FX 1300 HD FX 1400 HD
Capacity[m3]: 10 11 12 13 14
Height [m] 2,66 2,81 2,96 3,10 3,23
Width [m] 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Length [m] 4,75 4,77 4,8 4,83 4,85
Weight [kg] 3900 4010 4150 4230 4350
Number of augers 1 1 1 1 1
Number of cutting blades 9 9 9 9 9
The heigt of uloading window from the ground [mm] 855 855 855 855 855
Frame clearance [mm] 450 450 450 450 450
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.