RINO FX HD+ diet feeder

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • RINO FX HD+ diet feeder

RINO FX HD+ is an innovative and unconventional diet feeder created with medium farms in mind. HD+ models are characterised by a high efficiency of crushing and cutting material thanks to a reinforced construction of the wide bottom, container and mixing auger. At the same time, the machine has a lower height with a standard chassis and tires  R 15,3 -11,5/80. Wide discharge windows 1200 mm come in standard. A solution like that allows for a perfect distribution of TMR of dry texture.

Construction of  HD+ models allows you to use a variety of unloading solutions using PVC belt conveyors like .:

- transverse standard front and rear

- rear longitudinal with mechanical or hydraulic adjustment

- central-side

STANDARD EQUIPMENT:

- Made of quality steel S355J2+N, reinforced construction; side walls - 8 mm, bottom - 20 mm

- Hydraulic divider (not present with one unloading window) + manual control (lever + cable)

- Height adjustable hitch 

- Auger - 20 mm thick

- Cutting knives 

- Fast planetary gearbox TYPE II + reduction gearbox (2 gears) with gear change extension (low gear - 17,8 rpm; high gear - 33,5 rpm at the speed of PTO 540 rpm), increases the power demand by 30% (in relation to gearbox TYPE I)

- Electronic weighing system DG400 with 4 load cells

- One unloading window of choice - 1,2 m wide

- Window cover

- PTO shaft

- Manually adjustable support foot PREMIUM

- Inspection platform with anti-slip cover and folding steps

- Overflow ring screwed-in to the tub on a chain

- Oil container cover

- Manually adjustable counter-knives 

- Viewing slots on the front of the tub

- Single axle tyres R15,3-11,5/80


TECHNICAL DATA AND SPECIFICATION OF MODEL FX HD+ AVAILABLE TO DOWNLOAD IN THE 'CATALOGUE' TAB.

Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.