RINO FX ELECTRO mixer wagon

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • RINO FX ELECTRO mixer wagon

Rino ELECTRO - Stationary mixer wagon

Rino Electro is a stationary electric mixer wagon. It is possible to configure a single-auger, twin-auger or triple-auger diet feeder. The power of the electric motor depends on the capacity of the machine. It may be used on farms as well as in biogas plants. In the event of an electrical failure - the ability to drive using a power relay shaft.


The machine is operated using a simple - intuitive control panel.Technical data
Technical specs FX 1000 ELECTRO FX 1200 ELECTRO FXX 1400 ELECTRO FXX 1600 ELECTRO FXX 1800 ELECTRO
Capacity [m3] 10 12 14 16 18
Height [m] 2,47 2,62 2,49 2,62 2,81
Width [m] 2,55 2,55 2,3 2,3 2,3
Length [m] 4,17 4,20 6,45 6,52 6,60
Weight [kg] 3620 3700 6750 6920 7100
Number of augers [pcs] 1 1 2 2 2
Number of cutting knives [pcs] 9 9 14 18 18
Height of the window from the ground [mm] 680 680 878 878 878
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.