RINO FX HYBRID diet feeder

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • RINO FX HYBRID diet feeder

RINO FX HYBRID - an environmentally friendly solution

It is an innovative diet feeder dedicated mainly to customers with low power tractors (about 30 hp) or only one tractor with front loader. During loading, mixing takes place only by means of an electric motor. Distribution of fodder takes place in a traditional way - the machine is powered by a power relay shaft.


Thanks to the use of an electric motor, the user reduces the amount of exhaust gases produced in the environment. Rino Hybrid can be equipped in almost the same way as traditional feed carts.


The advantages of an electric diet feeder:

- eco-friendly
- comfort of work
- simple maintenance
- saving


For more please download our catalogue at the bottom of the page.

Technical data
Technical specs. FX HYBRID 1000 FX HYBRID 1200
Capacity [m3] 10 12
Height [m] 2,65 2,95
Width [m] 2,55 2,55
Length [m] 4,75 4,80
Weight [kg] 3900 4150
Number of augers [pcs] 1 1
Number of cutting knives [pcs] 9 9
Height of the window from the ground [mm] 865 865
Frame clearance [mm] 160 160
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.