PUMA horizontal mixer wagon

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • PUMA horizontal mixer wagon

PUMA - horizontal mixer wagon

HORIZONTAL MIXER WAGON EM PUMA is a unique model, created with perfect precision, thanks to many years of experience in the production of mixer wagons. The machine has an excellent cutting and mixing system with two horizontal augers, equipped with durable knives with special strength. Robust mixers, set at an optimal angle, ensure very accurate cutting and mixing, guaranteeing perfectly chopped forage. The construction of the tub is made of quality steel S355J2 + N, where the lower part of the tub and the reinforcements at the discharge windows are made of 8 mm steel. The 10mm thick bottom can be optionally reinforced with 2mm thick acid resistant steel. Windows, located on both sides of the machine, ensure perfect distribution of TMR, and the hydraulically adjustable PVC conveyor ensures even more precise distribution of feed. The rear opening allows convenient filling of various types of nutritional additives. In order to ensure optimal operation, especially in difficult conditions, the wagon can be fitted with a reverse gear.
Technical data
Technical specs PUMA 9 PUMA 11
Capacity [m3] 9 11
Height [m] 2,38 2,38
Width [m] 1,9 1,9
Length [m] 5,6 6,05
Weight [kg] 4000 4300
Number of augers [pcs] 2 2
Number of cutting knives [pcs] 120 136
Height of the window from the ground [mm] 545 545
Frame clearance 270 270
Tires 285/70 R19,5 os pojedyncza 285/70 R19,5 os pojedyncza
* This data is only for your information. The technical specification from the table may be subject to change.
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.