EM SCORPIO self-loading bale wrapper with front loading

 • Home
 • /
 • Products
 • /
 • EM SCORPIO self-loading bale wrapper with front loading

EUROMILK offers self-loading bale wrappers SCORPIO with front loading that make it easier for carry out seasonal works connected with preparing fodder for animals. The product stands out on the market not only thanks to competitive price but most of all thanks to a high product quality. 


SCORPIO  is a reliable device if it comes to seasonal works regarding harvesting green forage. The machine is entirely made of the highest quality steel that guarantees a long time of use. The loading of bales takes place thanks to an openable front arm thanks to which it is possible for the machine to move in the same direction as a baling press (along the field). 

EUROMILK SCORPIO is equipped with a hydraulic gripper and film crease, and its construction ensures that each time the bale is grabbed properly and the film is cut notwithstanding the conditions. The bale wrapper has a 750mm film feed that guarantees  work efficiency. The low centre of gravity, a large distances between the axles as well as wide tires 400/60 x 15.5 affect stability and operation comfort on every type of terrain. During unloading, a wrapped up bale rolls onto a damper and then is gently lowered to the ground and tipped on their end which protects the film from tearing. Machine control takes place directly from tractor cabin manually or is fully automated. Thanks to a special driver, working with  EUROMILK SCORPIO  is pleasurable easy. 

Optional equipment:

 • Automatic film cutting 
 • Automatic (computer) bale wrapper control 
 • Bale damper 
 • Addiitonal 5-film holder
 • Holder for additional films for tractor front hitch
 • Hitch for a 3-point-hitch 
 • Camera for cooperation with a baling press
 • Road lights

For more please see the catalogue to download on the bottom of the page.

Technical data
Width 2,60m
Height 2,40m
Length OPERATION?TRANSPORT 6,40 / 4,80
Wieght (with and without bale damper) 1230kg / 1320 kg
Maximum weight of bale 1000 kg
Drive Hydraulic
Power demand from 30 hp
Diameter of wrapped bales 1,20m - 1,50m
Required pressure [bar] 175
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.