EM SPIDER self-loading bale wrapper with side loading

  • Home
  • /
  • Products
  • /
  • EM SPIDER self-loading bale wrapper with side loading

EM SPIDER bale wrapper is a side loading wrapper, which ensures quick and efficient work. It is equipped with a low-mounted rotary table, placed on a large bearing, which affects the stability and precision of wrapping. The control is carried out from the tractor cabin using mechanical levers. The machine, as a standard, has a  bale wrap counter. Optionally, you can use a vertical bale damper, hydraulically foldable wheel OPERATION / TRANSPORT and 400/60 x 15,5 tires.


For more please see the catalogue to download on the bottom of the page.

Technical data
Width OPERATION/TRANSPORT 3,83/2,65
Height 2,47 m
Length OPERATION?TRANSPORT 5,72 m/4,67 m
Wieght (with and without bale damper) 1230 kg / 1320 kg
Maximum weight of bale 1000 kg
Drive hydrauliczny
Power demand od 30 KM
Diameter of wrapped bales 1,20 - 1,50 m
Required pressure [bar] 175
Tires R15,,3-11,5/80
Product video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.