Agricultural machinery

  • Home
  • /
  • Agricultural machinery

HORIZONTAL MIXER WAGONS
VERTICAL MIXER WAGONS
MANURE SPREADERS
AND LOTS MORE.

Fill out our contact form or call us
to get a price quote and find out moreVertical mixer wagons

RINO FX SLIM diet feeder

Capacity: 5-6-7 m3

RINO FX diet feeder

Capacity: 7-8-9-10 m3

RINO FXS HD diet feeder

Capacity: 7-8-9-10-12 m3

RINO FXL HD diet feeder

Capacity: 6-7-8-9-10-12 m3

EM RINO FX HD diet feeder

Capacity: 7-8-9-10-12 m3

RINO FXXS HD diet feeder

Capacity: 12-14 m3

Rino FXXL HD diet feeder

Capacity: 12-14 m3

RINO FXX diet feeder

Capacity: 14-16-18 m3

RINO FXX HD diet feeder

Capacity: 16-18-20 m3

EM Individual diet feeder

Tailored to your needs


Vertical reinforced HD+ mixer wagons - FOR THE MOST DEMANDING

RINO FX HD+ diet feeder

Capacity: 10-11-12-13-14 m3

RINO FXX HD+ diet feeder

Capacity: 22-24-26-28-30-32 m3

RINO F3X HD+ diet feeder

Capacity: 36-40-44 m3


Electric vertical mixer wagons

RINO FX ELECTRO mixer wagon

Capacity: 10-12-14-16-18 m3


Horizontal mixer wagons

PUMA horizontal mixer wagon

Capacity: 7-9-11 m3

PUMA HD horizontal mixer wagon

Capacity: 11-13-15-17 m3


Manure Spreaders

EM BUFFALO RX HD manure spreader

Available capacity: 12-14-16-18 m3


Reinforced manure spreaders - FOR THE MOST DEMANDING

EM BUFFALO RX HD+ manure spreader

Available capacity: 18-20-22- 24 m3


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.