Agricultural machinery

  • Home
  • /
  • Agricultural machinery

HORIZONTAL MIXER WAGONS
VERTICAL MIXER WAGONS
MANURE SPREADERS
AND LOTS MORE.

Fill out our contact form or call us
to get a price quote and find out moreVertical mixer wagons

RINO FX SLIM diet feeder

Capacity: 5-6-7 m3

RINO FX diet feeder

Capacity: 7-8-9-10 m3

RINO FXXS diet feeder

Capacity: 12-14 m3

Rino FXXL diet feeder

Capacity: 12-14 m3

RINO FXX diet feeder

Capacity: 16-18-20 m3

EM Individual diet feeder

Tailored to your needs


Vertical reinforced HD mixer wagons - for professional use

RINO FXS HD diet feeder

Capacity: 7-8-9-10-12 m3

RINO FXL HD diet feeder

Capacity: 6-7-8-9-10-12 m3

EM RINO FX HD diet feeder

Capacity: 7-8-9-10-12 m3

RINO FX HD+ diet feeder

Capacity: 10-11-12-13-14 m3

RINO FXX HD diet feeder

Capacity: 20-22-24 m3

RINO FXX HD+ diet feeder

Capacity: 26-28-30-32 m3

RINO F3X HD+ diet feeder

Capacity: 36-40-44 m3


Electric mixer wagons

RINO FX HYBRID diet feeder

Electric mobile diet feeder

RINO FX ELECTRO mixer wagon

Electric stationary mixer wagon


Horizontal mixer wagons

PUMA horizontal mixer wagon

PUMA horizontal mixer wagon


Manure Spreaders

EM BUFFALO RX manure spreader

Available capacity: 12-14-16-18 m3


Reinforced HD manure spreaders - FOR PROFESSIONALS

EM BUFFALO RX HD manure spreader

Available capacity: 18-20-22- 24 m3


Bale wrappers


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.