Products

Mixer wagons

RINO FX SLIM mixer wagon

Capacity: 5-6-7 m3

RINO FX BASIC mixer wagon

Capacity: 6-7-8-9-10 m3

EM RINO mixer wagon

Capacity: 6-8-10-12 m3

RINO FXL mixer wagon

Pojemności: 6-7-8-9-10=12 m3

RINO FXS MIXER WAGON

Capacity: 6-7-8-9-10-12 m3

RINO FXXS mixer wagon

Capacity: 12-14-16 m3

RINO FXX mixer wagon

Pojemności: 12-14-16-18-20 m3


Reinforced HD mixer wagons - for professional use

RINO FX HD mixer wagon

Capacity: 10-11-12-13-14 m3

RINO FXX HD mixer wagon

Capacity: 20-22-24-26-28-30- 32 m3


Spreaders

EM BUFFALO manure spreader

Available capacity: 12-14-16-18-20-24 m3


Reinforced HD manure spreaders - FOR PROFESSIONALS

EM BUFFALO HD manure spreader

Available capacity: 18-24 m3


Bale wrappers


Automation of feeding

TMRobot

Automated system of feeding cows

EM FEEDOSE feeding station

Loose housing system

EM FEEDEX feeding robot

Stanchion-tied barn


Livestock building equipment

EM FRESHLIGHT barn skylights

All types of cowsheds

EM WINDMATIC sliding windows

All types of barns

EUROMILK DOBRO bedding mats

All types of cowsheds


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.