Euromilk PREMIUM

Stay Ahead - Enjoy the Peace

 • Safe24

  Highest standards  • delivery of spare parts in 24 h
  • 24-month warranty period

 • Individual

  UNLIMITED POSSIBILITIES

  Advice and delivery of ideal solutions for farms

  1. personal visit to meet the customer’s expectations
  2. selection of the right type of machine and its configuration
  3. production according to the plan
  4. delivery of the machine to a customer
  5. continuous monitoring of operation

Euromilk SPECIALLY DESIGNED PRODUCTS

piecki-czarno.jpg

SAFETY AND QUALITY

Euromilk is an exclusive Premium brand offering products of the highest quality. All machines are rigorously inspected to ensure safety. Continuous improvement of the offer gives a sense of comfort and guarantees the highest quality. We make sure that our products are safe to use.HIGHLY SKILLED TEAM OF SPECIALISTS GUARANTEE THE HIGHEST QUALITY

ALL YOU NEED
IN ONE PLACE

Cooperating with us, you use proven packages that careabout your comfort. Customer satisfaction is the most important for us, that’s why we pay special attention toservice, after-sales service and the safety of our products and their quality. We have combined the four mostimportant aspects into one Premium Package that gives you confidence in successful cooperation.


Zespół Euromilk

OUR MISSION

YOUR PROFIT

OUR QUALITY

YOUR COMFORT

OUR WARRANTY

YOUR SAFETY

To meet the growing expectations of Farmers we have created effective solutions in the form of EM Premium service package. 

We take on the individual approach to customer service, fulfil their needs and offer Premium products manufactured by the best specialists. 


EM Premium was created to realise orders created with great care and precision. The customer is our Partner - the co-investor of the final product.

We set up a special team that visit the future place of machine operation, check all the parameters and set a common vision with the Customer. The final product configuration is up to its User. Our advice and involvement in the project helps in achieving the goal and contributes to the expected satisfaction. 


Quality is not a promise but a principle, therefore our package is a guarantee of safety and peace of mind for all users of EUROMILK machines and devices.


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.