Contact us


GAMA Group Szepietowscy Sp.j.
ul. Przemysłowa 5
18-200 Wysokie Mazowieckie
Poland
VAT no: 722-149-26-08

Headquarters
T: +48 86 225 23 80
@: sekretariat@euromilk.pl

Customer service - Poland
T: +48 512 053 166
@: info@euromilk.pl

Export
T: +48 517 118 781
@: export@euromilk.pl

Spare parts - agricultural machinery
T: +48 514 853 851
@: sklep.przemyslowa@euromilk.pl

Spare parts - milking machines
T: +48 86 275 36 66
@: sklep.staszica@euromilk.pl

Service Poland
T: +48 512 053 174
@: serwis@euromilk.pl

Service Export
T: +48 797 452 501
@: serwis@euromilk.pl

Factory shop
ul. Staszica 10
18-200 Wysokie Mazowieckie
T: +48 86 275 36 66
@: sklep.staszica@euromilk.pl× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.