Company history

  • Home
  • /
  • Company history
piecki-czarno.jpg

Euromilk siedziba

firma

Historia 5

em qube

Euromilk History

1981

The beginning - service of cooling units

1996

The establishment of business activity – Electromechanics of coolling units Tadeusz Szepietowski

1998

Renaming the company to 'P.H.U. GAMA Tadeusz Szepietowski' and enriching the product offer with milking parlour devices

2007

The beginning of production of milking devices under our own brand EUROMILK.

2011

Production and premiere of the first mixer wagon EUROMILK RINO FX 800

2013

Changing the company HQ and starting the production at a new plant. Introduction of EM BUFFALO manure spreaders and EM SCORPIO bale wrappers.

2015

Renaming the company from "P.H.U. GAMA Szepietowscy sp.j." to "GAMA Group Szepietowscy sp.j.

2013 - 2018

Specialisation in the field on animal nutrition and feeding.. Enriching the offer with EM RINO mixer wagons. Design of feeding robots EM Feedex, EM TMRobot

2019

The beginning of the new era in automation of animal feeding - the premiere of EM Qube

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.