Futtermischwagen RINO FX HD+

  • Startseite
  • /
  • Produkte
  • /
  • Futtermischwagen RINO FX HD+

Der Futtermischwagen RINO FX HD+ ist ein innovativer und unkonventioneller Futtermischwagen, der speziell für mittelgroße Landbetriebe entwickelt wurde. Die HD+ -Ausführungen charakterisieren sich durch eine außergewöhnliche Zerkleinerungs- und Schneideleistung, dank der verstärkten und breiteren Schnecken- und Behälterkonstruktion. Gleichzeitig konnte die Höhe des Wagens, bei Verwendung der Standard- sowie der Bereifung R 15,3 -11,5/80, abgesenkt werden. In der Grundausstattung verfügt der Futtermischwagen über breitere Austragsöffnungen (120cm). Diese Lösung ermöglicht eine ideale Ausbringung des Futters.


Produkt - Video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.