Futtermischwagen RINO FXXL HD

  • Startseite
  • /
  • Produkte
  • /
  • Futtermischwagen RINO FXXL HD

Rino FXXL HD hat die Fähigkeit, eine breite Palette von Zutaten zu mischen. Es ist der perfekte Futterautomat für den intensiven täglichen Gebrauch. Dieses Modell kann je nach Arbeitskonfiguration und Zuchtart angepasst werden. Eine Lösung für jede Betriebsgröße. Extrem langlebige Konstruktion und innovative Befestigung der Schnecken machen es zu einem konkurrenzlosen und extrem langlebigen Gerät. Ein weiterer Vorteil ist der standardmäßig erhältliche Überlaufring in einem Winkel von 45 °.

Produkt - Video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.