Futtermischwagen RINO FXS HD

  • Startseite
  • /
  • Produkte
  • /
  • Futtermischwagen RINO FXS HD

Der RINO FXS HD gehört zu den am niedriegsten gebauten Futtermischwagen auf dem Markt. Die unikale Bauweise der Maschine sorgt dafür, dass der Kunde einen rekordverdächtig niedriegen Futtermischwagen, im Verhältnis zu den verfügbaren Inhaltsgrößen, erhält. Ermöglicht wird dies, durch die innovative Konstruktion des Behältersbodens, bei dem das Getriebe innen verbaut wurde. Dank dieser Lösung wurde der optimale Wickel der Seitenwände eingehalten, der gleichzeitig auf die Mischdauer und -qualität einfließt.  


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.