Futtermischwagen RINO FXL HD

  • Startseite
  • /
  • Produkte
  • /
  • Futtermischwagen RINO FXL HD

Der Futtermischwagen RINO FXL HD wurde für Gebäude mit einer teilweise begrenzten Einfahrtshöhe bestimmt. Die kompakten Abmessungen und der geringe Kraftbedarf, gewährleisten ein einwandfreies funtkionieren der Maschine in den meisten Landbetrieben. In der Baureihe FXL HD wurde die Achsen an das Ende des Wagens verlegt, jedoch das Standarmaß des Behälters sowie des Behälterbodens beibehalten. Ein zusätzlicher Vorteil der verschobenen Achse, ist die größere Zugkraft des Schleppers durch den veränderten Auflagedruck an der Schlepperaufhängung. × Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.