Futtermischwagen RINO FX HD

  • Startseite
  • /
  • Produkte
  • /
  • Futtermischwagen RINO FX HD

Die Baureihe RINO FX HD gehört zu den meistverkauften Futtermischwagen für kleine und mittelgroße Betriebe. Zur reichen Grundausstattung gehört bespielweise ein 2-Stufen-Schaltgetriebe, das den min. Kraftbedarf senkt. Diese Futtermischwagen stellen eine ideale Verbindung von solider Bauweise und einfacher Handhabung dar.

Die Verwendung von verstärkten und hochqualitativen Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer der Maschine. Das große Angebot an Sonderausstattungsmöglichkeiten sowie die freie Ausrichtung der Dosieröffnungen, ermöglicht eine Konfiguration der Maschine ganz nach den individuellen Kundenbedürfnissen.Produkt - Video

× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.