Futtermischwagen

HORIZONTALE FUTTERFAHRZEUGE,
VERTIKALE FUTTERFAHRZEUGE,
DUNGSTREUER UND ANDERE.

Lassen Sie Ihren Kontakt oder rufen Sie an,
um ein Angebot zu erhalten und mehr zu erfahren.Futtermischwagen

Futtermischwagen RINO FX SLIM

Volumen: von 5 bis 7 m³

Futtermischwagen RINO FX

Volumen: von 7-10 m³

Futtermischwagen RINO FXS HD

Volumen: von 7 bis 12 m³

Futtermischwagen RINO FXL HD

Volumen: von 6 bis 12 m³

Futtermischwagen RINO FX HD

Volumen: von 7 bis 12 m³

Futtermischwagen RINO FXX

Volumen: von 14 bis 18 m³

Futtermischwagen RINO FXXS HD

Volumen: von 12 bis14 m³

Futtermischwagen RINO FXXL HD

Volumen: von 12 bis 14 m3

Futtermischwagen RINO FXX HD

Volumen: aus 16 bin 20 m³

Futtermischwagen EM Individual

zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.