Produkte

Futtermischwagen

Futtermischwagen RINO FX SLIM

Volumen: 5-6-7 m³

Futtermischwagen RINO FX COMPACT

Volumen: 7-8-9-10 m³

Futtermischwagen RINO FXS

Volumen: 7-8-9-10-12 m³

Futtermischwagen RINO FXL

Volumen: 6-7-8-9-10-12 m³

Futtermischwagen RINO FX

Volumen: 7-8-9-10-12 m³

Futtermischwagen RINO FXXS

Volumen: 12-14 m³

Futtermischwagen RINO FXXL

Volumen: 12-14 m3

Futtermischwagen RINO FXX

Volumen: 16-18-20 m³

Futtermischwagen EM Individual

zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse


Verstärkte HD-Mischwagen - für den professionellen Einsatz

Futtermischwagen RINO FX HD

Volumen: 10-11-12-13-14 m³

Futtermischwagen RINO FXX HD

Volumen: 20-22-24 m³

Futtermischwagen RINO FXX HD+

Volumen: 26-28-30-32 m3

Futtermischwagen RINO F3X HD+

Volumen: 36-40-44 m3


Elektrische Mischwagen

Futtermischwagen RINO FX HYBRID

Elektryczny mobilny wóz paszowy

Futtermischwagen RINO FX ELECTRO

Elektryczny stacjonarny wóz paszowy


Futtermischwagen mit horinzotalen Mischschnecken

Futtermischwagen mit horinzotalen Mischschnecken PUMA

Futtermischwagen mit horinzotalen Mischschnecken PUMA


Stalldungstreuer

Stalldungstreuer BUFFALO RX

verfügbare Volumina: 12-14-16-18 m³


Verstärkte HD Dungstreuer - FÜR PROFIS

Stalldungstreuer BUFFALO RX HD

verfügbare Volumina: 18-20-22- 24 m³


Ballenwickler


Fütterungsautomatisierung

EM Qube

Automatisiertes Fütterungssystem der Kühe


Stallausstattung


× Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Składający/a oświadczenie wyraża zgodę przedsiębiorcy: Gama Group Szepietowscy sp. j. z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem - Administratorowi - na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w zakresie: przetwarzania i profilowania, w rozumieniu art. 4 pkt 2 i art. 4 pkt 4 tego rozporządzenia. Składający/a oświadczenie zapewnia, iż: został/a poinformowany/a o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie; dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych; zna cel przekazania przez siebie danych osobowych do przetwarzania; ma dostęp do danych osobowych z prawem ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie; może także wnieść skargę do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator usunie przekazane sobie dane osobowe niezwłocznie, po ustaniu przyczyny ich dobrowolnego przekazania.